Motor Skills初階練習


其實呢個練習應該係做copybook之前的,開頭覺得呢個畫線練習簡單到有啲無聊🤷🏻‍♀️不過個仔啲字實在係太肉酸!唔啱比例都不在講,特別係寫英文細楷時,好似駕馭唔到枝筆咁😅可能係motor skill的練習不足!做咗呢個Trace練習,一共有6款!直線,斜線,曲線,Zigzag線,圓形,三角形...多啲練習下,希望到K2時唔洗擦爛本功課🙈

直線 x2 - 下載
斜線 x1 - 下載
曲線 x2 - 下載
Zigzag線 x2 - 下載
圓形 x2 - 下載
三角形 x2 - 下載

Comments

Popular Posts