Motor Skills 初階練習(2)踏入7月就來放暑假啦,繼續做下啲輕鬆練習先!上次嗰款Motor Skills好受歡迎,第二波來啦!今次係其他圖形,包括橢圓形,正方形,長方形,四邊形, 拱形,交叉...大家又試下睇下畫唔畫到!

橢圓形 x 2 - 下載
正方形 x 2 - 下載
長方形 x 2 - 下載
四邊形 x 2 - 下載
拱形 x 2 - 下載
交叉 x  2 - 下載

Comments

Popular Posts